Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

Verheul Consultants ondersteunt organisaties agile te worden. Door te adviseren maar vooral door het te doen. Een cultuurverandering wordt bereikt met overtuigende voorbeelden. De eenmanszaak werd in 1992 opgericht. De dienstverlening bestaat uit het coachen van Scrum teams en het management.

Erik Verheul
Erik Verheul
Tijdens mijn technische bedrijfskundestudie aan de TU in Eindhoven heb ik mij gespecialiseerd in de toepassing van IT voor de bedrijfsprocessen. Dat niet de techniek maar de wijze van samenwerking tussen partijen bepalend is voor succes of falen heeft mij altijd geboeid. Waar ik aanvankelijk geloofde dat een projectmatige aanpak en een sterke sturing de oplossing was ben ik nu overtuigd van de agile manier van werken met goed gecoachte zelfsturende teams. Deze ontwikkeling is in mijn CV te herkennen.
In retrospectief zie ik dat ik als projectleider ben veranderd van een planner, controleur en tool gebruiker naar een coachend leider waarin de professionals zo veel mogelijk zelfsturend zijn. Waren mijn projecten vroeger groot van omvang, vooraf gepland en bemenst met veel verschillende disciplines, tegenwoordig zijn de projecten kleiner en worden uitgevoerd door enkele multifunctionele teams van hoog niveau. Wendbaarheid in directe samenwerking met de business is key.

Waarom deze site?

Ik ben geboeid door de factoren die het succes of falen van een project bepalen. Op het Internet is een zee van kennis over dit onderwerp beschikbaar. Voor mijn eigen gemak en dat van u heb ik in 2006 besloten om de verzamelde url's en artikelen op een geordende manier te presenteren. Dat werd deze site.
OneBacklog tool voor Grootschalig Scrum nieuw
Een zelf ontwikkelde munti-team portfolio beheer en product backlog applicatie. Goed te combineren met scaled agile frameworks als LeSS, Nexus en SAFe Test de demo en voeg nieuwe wensen toe...
Grootschalig Scrum
Wat te doen als meerdere Scrum teams samen moeten werken aan een gemeenschappelijk product? Lees verder...
Waarom falen IT projecten?
Meer dan de helft van projecten mislukt. En niet alleen in de IT. Als de belangrijkste succesfactoren worden nageleefd stijgt het slagingspercentage naar 65%. Lees verder...
De persoonlijkheid van de projectmanager
Is een goede projectmanager een technocraat die de proces-methodologie toepast en om kan gaan met de bijbehorende tools? Of is hij...
Minimaliseer risico en time-to-market met Scrum
Het Scrum framework wordt steeds vaker met succes ingezet om het projectrisico te minimaliseren en de time-to-market te verbeteren. Lees verder...
De rol van de opdrachtgever
Een project onderbrengen bij een projectmanager en dan wachten op het resultaat? Dat kan helemaal niet. Lees verder over de actieve rol die de opdrachtgever moet spelen....
Het contract voor een Scrum project
Het Scrum framework en een fixed-price fixed-date fixed scope contract gaan niet samen. Waar Scrum oplevert wat de klant nodig heeft dwingt een fixed contract op te leveren wat initieel opgeschreven is. Er zijn gelukkig alternatieven. Lees verder...
Iteratieve methoden van software ontwikkeling
De huidige praktijk is veelal "code and fix". De prijs wordt betaald als tijdens de functionele tests nog vele fouten naar voren komen die niet zozeer met de functionaliteit als wel met programmeerfouten en performanceproblemen te maken hebben. Lees verder...
De projectmanager is dood, lang leve de Agile projectmanager!
Met de groeiende acceptatie van Scrum als procesmodel verdwijnt de rol van de traditionele project manager. Scrum kent geen projectmanager. De teams hebben direct contact met de business, en de product owner. Maar waar de product owner overvraagd wordt in het politieke spel met de stakeholders is de project manager weer nodig. Dan wel in een andere rol. Lees verder...
Garbage in = garbage out blijft onveranderd actueel
Nieuwe BI (Business Intelligence) systemen worden gebouwd om de gegevens uit bestaande legacy systemen in vele doorsneden te presenteren. Dat die gegevens veelal vervuild zijn door het ontbreken van een goede invoer-validatie wordt gemakshalve vergeten. Lees verder en test het voorbeeld van een waterdichte validatie voor de invoer van een plaatsnaam...
Testen gaat voor
Sinds 2000 werd een nieuwe trend gemeengoed. Ontwikkel eerst een testbare module, definieer en doorloop alle tests, en voeg de code dan pas toe aan het project. Lees meer over de voordelen...
Conway's law en ICT herstucturering
Met de invoering van Scrum worden teams verantwoordelijk voor een concreet deel van de totale ondernemingssoftware. Lees verder waarom Conway's law hier roet in het eten gooit...
Specification by Example met Scrum
Een gestructureerde aanpak om de 'definition of done' van de user stories inhoud te geven en één bron met voortdurend gevalideerde functionele documentatie van een applicatie is een wens die zelden wordt gerealiseerd. Met acceptance test-driven development komt dit binnen handbereik. Lees verder...
Integratie Scrum en Prince2
Het Scrum framework heeft aangetoond bijzonder geschikt te zijn voor risicovolle projecten. Voor organisaties die Prince2 gebruiken en gewend zijn aan de bijbehorende rollen kan een integratie van beide een tijdelijke oplossing bieden. Lees verder over hoe dit zou kunnen...
David Marquet: "Turn the ship around" een must-read voor managers nieuw
'Don’t move information to authority, move authority to the information' Zie deze introductie, en/of lees deze samenvatting.
Project Oxygen: Google's onderzoek naar haar eigen management
Google's onderzoek had als doel het management te verbeteren. Zie het artikel in de NY times Google’s Quest to Build a Better Boss en de presentatie Investing why managers matter and what the best managers do.
Harvard Business Review: een must-read voor managers
Managers weten vaak niet hoe zij de door hen geïnitieerde Agile en Scrum initiatieven in de weg zitten. Ambracing Agile laat zien wat u moet doen.
© 2006-2018 | Created by Erik Verheul