Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

De rol van de opdrachtgever

U krijgt alle credits, maar ook alle ellende over u heen wanneer het project minder goed performed dan gewenst. U wilt de achterliggende doelstellingen behalen die u wilt bereiken met het eindresultaat.
Kortom, u bent voor iedereen in de organisatie de belangrijkste persoon en drijfveer achter dit project


De opdrachtgever heeft het druk met zijn normale werk. Hij doet het project 'erbij'.

De opdrachtgever zit zelf niet in de stuurgroep.
Het komt voor dat de opdrachtgever zijn bevoegdheden delegeert aan de stuurgroep. Als de stuurgroep geen contact wil of kan hebben met de opdrachtgever (te druk) krijgt de projectmanager het moeilijk. De stuurgroep houdt vast aan de uitgangspunten van het project en is ongevoelig voor argumenten van de projectmanager. Er is geen ruimte voor slecht nieuws berichten. Ook als feitelijk te laat is gestart (zie hierboven) wil men de gevolgen daarvan niet onderkennen. Als de geplande opleverdatum nadert is deze opstelling niet vol te houden. Dan worden er in overleg met de opdrachtgever alsnog maatregelen getroffen. Hoe goed de argumenten van de projectmanager ook zijn, het kost moeite om het vertrouwen van de opdrachtgever weer te herstellen.

De commissie Elias kiest er voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij de 'lijn' neer te leggen: Uiteindelijk is de minister de opdrachtgever. Dit artikel met de titel 'Besturing ICT-projecten: kabinet kiest niet' legt uit waarom dit niet gaat werken.

Een project onderbrengen bij een projectmanager en dan wachten op het resultaat? Dat kan helemaal niet.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul