Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

Waarom falen ICT projecten?

Uit de jaarlijks gepubliceerde resultaten van het onderzoek van de Standish groep blijkt dat meer dan 50% mislukt. Daaronder vallen projecten die voortijdig worden gestopt of met een grote vertraging en budgetoverschrijding alsnog de eindstreep halen. Vooral aansprekende miljardenprojecten van de overheid komen in het nieuws. Dat wil niet zeggen dat het binnen de private sector veel beter is gesteld.


Volgens deze bron zijn volgens de ICT-directeuren die door de Standish Group ondervraagd werden de belangrijkste succesvoorwaarden:

  • Kleine(re) projecten.
  • Sterke betrokkenheid gebruikers.
  • Sterke betrokkenheid hoger management.
  • Ervaren projectmanager.
  • Duidelijk omschreven zakelijk doel.
Als aan deze top-5 van succesvoorwaarden wordt voldaan, is de slaagkans van het project volgens de Standish Group al 65 procent.

De gebruikte definitie voor een succesvol project is dat het project op tijd, binnen budget met alle vooraf gespecificeerde eigenschappen wordt opgeleverd. In het onderzoek van de Vrije Universiteit met de titel The Rise and Fall of the Chaos Report Figures worden de aanpak en de uitkomsten hevig bekritiseerd. De rapporten van de Standish groep zouden vooral iets zeggen over de kwaliteit van de prognoses. Toch zijn bovenstaande aanbevelingen valide, zeker als het project volgens de watervalmethode wordt uitgevoerd. Een klein project heeft dan als voordeel dat de specificaties gedurende de looptijd overeind blijven en aanvullende eisen uitblijven.

Tom DeMarco, de auteur van Controlling Software Projects: Management, Measurement, and Estimation (1982) komt tientallen jaren na zijn publicatie dat 'control' feitelijk alleen van belang is voor projecten waarvan de business waarde ongeveer gelijk is aan de kosten. Dus van projecten die er weinig toe doen. Zie zijn artikel Software Engineering: An Idea Whose Time Has Come and Gone? met in de conclusie:

"For the past 40 years, for example, we’ve tortured ourselves over our inability to finish a software project on time and on budget. But as I hinted earlier, this never should have been the supreme goal. The more important goal is transformation, creating software that changes the world or that transforms a company or how it does business."

Niet genoemd in bovenstaande aanbevelingen zijn de keuze voor, en naleving van de agile waarden en het gebruik van een proces als Scrum. Uit het onderzoek van de Standish groep komt ook naar voren dat slechts 7% van de opgeleverde functionaliteit altijd, 13% veel, 16% soms, 19% zelden en 45% nooit gebruikt wordt. Scrum kan omgaan met veranderende specificaties en richt zich voortdurend op de functionaliteit die door de opdrachtgever als het meest waardevol wordt beschouwd. Die 45% nooit gebruikte functionaliteit zal met Scrum niet worden gebouwd, maar wél de aanvullende eisen die door voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden naar voren komen.

Het boek met de titel Software in 30 Days: How Agile Managers Beat the Odds, Delight Their Customers, And Leave Competitors In the Dust gebruikt ook cijfers van de Standish groep voor een vergelijking. De agile aanpak zou 3 maal zo succesvol zijn als de traditionele, 14% tegenover 42% voor de agile aanpak. Zie dit uittreksel voor de cijfers en een aantal case studies waaronder het FBI Sentinel project dat werd gered door op het laatste moment naar een agile aanpak over te stappen met nog maar een derde van het ingehuurde personeel.

De in het boek aangehaalde FBI Sentinel case heeft indruk gemaakt in Amerika. Zie voor meer informatie over dit project deze artikelen:
- FBI: We'll complete Sentinel with $20 million and 67 percent fewer workers
- FBI CIO Exits, With Sentinel Project Nearly Done
Eind 2011 waren er nog twijfels over het succes getuige dit rapport: the December 2011 DOJ OIG audit of Sentinel

Inmiddels hebben medewerkers van het Project Management Institute ook ingezien dat de agile aanpak succesvol is en een Agile Community of Practice opgericht. Zie het commentaar op deze ontwikkeling van een Scrum voorstander en een klasssieke PMI gelovige.

Binnen de Nederlandse overheid zijn twee onderzoeken door de Algemene Rekenkamer uitgevoerd. Uit het eerste onderzoek blijkt dat:

"De minister, Tweede Kamer en ICT-leveranciers zijn allen geneigd te denken in ‘grote oplossingen’ en elk van deze partijen heeft belang bij grote en ambitieuze projecten en ze hebben allemaal de ‘natuurlijke’ neiging te denken aan grote oplossingen voor grote problemen. Zij vormen op dit punt geen tegenwicht voor elkaar. Sterker nog, ze houden elkaar gevangen en daardoor ontstaat gemakkelijk een spiraal die onvermijdelijk uitmondt in een complex project met de status van politiek feit, waarvan geen elegante weg meer terug is."

Ik het tweede onderzoek is te lezen:

"Het besturen van projecten over de grenzen van organisaties heen is een complex en nog vrij onontgonnen terrein. De organisatie die het beleid uitvoert moet inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de informatievoorziening om een sterke gesprekspartner te kunnen zijn. Als deze gewapend met dat inzicht kan aanschuiven op het niveau waarop besluitvorming plaatsvindt, wordt de kans op realistische besluiten groter."

Het rapport geeft aan (blz. 62) dat die rol mogelijk door een CIO of informatiemanager van de voor de uitvoering verantwoordelijk organisatie kan worden vervuld. Onduidelijk is hoe en wanneer deze persoon betrokken wordt bij de besluitvorming.

Inmiddels zijn weer 5 jaar verstreken. Dit artikel van René Veldwijk over de vervanging van de Gemeentelijke Basis Aministratie (GBA) laat zien dat er nog weinig verbetering is. In deze blog gaat hij in op oorzaken van deze faalindustrie.

In mei 2014 wordt er opnieuw een onderzoek en hoorzitting gehouden door een tweede kamercommissie.

En wederom gaat het mis bij de SVB. Lees hier het commentaar van René Veldwijk en hier van Pieter Lakeman.

April 2015 mengt Jan Baan zich in het debat met een aantaal aanstekelijke ideeen.

Volgens het veel aangehaalde onderzoeksbureau de Standish groep mislukken meer dan de helft van de IT projecten. Als de belangrijkste succesfactoren worden nageleefd stijgt het slagingspercentage naar 65%.

De lage succescijfers van de groep worden tegenwoordig hevig bekritiseerd. Nieuw onderzoek toont aan dat vooral de kwaliteit van de prognoses wordt gemeten.

In een andere publicatie meldt de Standish groep dat de kans op succes met een agile aanpak 3 maal groter is dan de traditionele.

Ook het gerenomeerde Project Management Institute kan niet meer om agile heen. Een afsplitsing heeft een PMI Agile community opgericht.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul