Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

De persoonlijkheid van de project manager

Uiteindelijk gaat de projectmanager 2.0 voor de realisatie van het beoogde doel van de opdrachtgever.


Commitment aan de opdracht blijkt de key eigenschap voor het succes van de projectmanager. En natuurlijk, ervaring, proceskennis en skils, goed people management maar ook materiekennis helpen allemaal mee. Zie ook 'What makes a good project manager' en 'What makes a good IT project manager'. Interessant is de conclusie van het eerste artikel, waar na een opsomming van trainingmogelijkheden het volgende wordt geconcludeerd:

Good …no, the best project managers assume responsibility for their actions. They realize that they are totally accountable for project (and personal) success or failure. Once they understand what it takes to be the best, they do whatever they can to assure success. How do you measure?

Dit E-book met de titel Projectmanager 2.0 van Wiebe Zijlstra ondersteept dat niet het realiseren van vastgelegde specificaties maar de business value van de oplossing leidend moet zijn voor het acteren van de PM. Voortschrijdend inzicht wordt omarmd.

Is een goede projectmanager een technocraat die de proces-methodologie toepast en om kan gaan met de bijbehorende tools? Of is hij een people manager die zowel met zijn opdrachtgever, de stakeholders als zijn ondergeschikten kan samenwerken?

Uiteindelijk moet het resultaat van het project geschikt zijn om het doel van de opdrachtgever te bereiken. Dat dat doel gedurende het project een andere invulling krijgt en niet overeenkomt met de initiele specificaties is van ondergeschikt belang. De projectmanager staat open voor voortschrijdend inzicht en helpt de opdrachtgever die vast te stellen.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul