Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

Scrum valkuilen

Scrum wordt naar schatting in 95% van de teams onvolledig en/of verkeerd toegepast.


Tijdens de afsluitende paneldiscussie van de Scrum Europe Day 2014 in Amsterdam werd de vraag gesteld in hoeverre Scrum in de praktijk correct wordt toegepast. Na enig overleg kwam het panel tot een ratio van 1 op 20. Dat betekent niet dat 19 van de 20 teams verkeerd bezig zijn. De meeste van deze teams zullen zeker baat hebben bij de incrementele en iteratieve aanpak. Wél laat de organisatie mogelijkheden liggen om nog beter te presteren.

Eén van de voorwaarden om Scrum volwaardig in te voeren die in het artikel Scrum is Hard and Disruptive van Ken Schwaber worden genoemd is:

"The use of Scrum to become an optimized product development and management organization is a change process that must be led from the top and requires change by everyone within the enterprise. Change is extremely difficult and fraught with conflict, and may take many years of sustained effort. Turnover of staff and management can be expected."

Het is dan ook geen wonder dat de meeste toepassingen van Scrum niet optimaal zijn. Zeker niet als Scrum voor het eerst of in een deel van de organistie wordt ingezet. Toch kan ook een niet optimale toepassing al een grote productiviteitsverbetering geven. Maar er zijn ook toepassingen van 'Scrum' die nauwelijks effect hebben.

ScrumButt

Scrumbutt is een variatie op de oude term 'scuttlebutt' dat verwijst naar ongegronde, op niets gebaseerde roddel op een schip. In deze presentatie 'Hyperproductive Distributed Scrum Teams' inventariseert Jeff Sutherland de stand van zaken. Ook bij Google wordt Scrum veelvuldig toegepast met enkele 'maars'. Dat wil zeggen dat aspecten van Scrum niet worden nageleefd. Jeff verwijst naar de Nokia test om vast te stellen hoe groot de afwijking is. Hier is een online test.

Scrum verkeerd begrepen

In deze blog zet Ken Schwaber zich af tegen de interpretatie die Microsoft in zijn Visual Studio 11 geeft aan een ontwikkelaar. Deze wordt nog steeds beschouwd als een 'resource' waarvan de beschikbare capaciteit kan worden bepaald. Dat de kern van Scrum bestaat uit het zelfsturende team blijkt niet begrepen.

Veelvoorkomen fouten

De lijst 24 Common Scrum Pitfalls Summarized geeft aan waar het vaak fout gaat.

Pas op voor 'slappe' Scrum

Martin Fowler wijst er in zijn artikel met de titel FlaccidScrum op dat Scrum welliswaar geen technische methoden voorschrijft maar dat deze wél heel belangrijk zijn ter voorkoming van de zogenaamde technical debt. Technical debt ontstaat als omwille van de snelheid functionaliteit wordt toegevoegd zonder de architectuur, de documentatie, de unit en de regressietests aan te passen. Het toevoegen van toekomstige features wordt dan steeds moeizamer. Dit artikel The Rise Of Zombie Scrum waarschuwt voor het verschijnsel Zombie-Scrum.

Scrum anti-pattern

Micromanagement van de teamleden met commitments per persoon in uren is de doodsteek voor het zelfsturende team dat Scrum veronderstelt. Onderstaande aanhalingen uit bovengenoemde blog zeggen genoeg:

"In my measurements, self-organization is a prerequisite for Scrum and Agile productivity. This is where the 100%-plus productivity occurs not to mention the creative ideas, enjoyment of working, and quality."

"Scrum without self-organization and empowerment is a death march, just like waterfall, but an iterative, incremental death march without slack."

Aan het Scrum planning board is dit anti-pattern makkelijk te herkennen: (op de roze mini stickies staan naam en uren van de uitvoerende persoon, rechts hangt een spreadsheet waarin de uren worden opgeteld). Bovendien is het bord onoverzichtelijk door een teveel aan detail.

planning board anti-pattern

Scrum is moeilijk en verstorend zoals hier beschreven. Het brengt de zwakke plekken in de organisatie aan het licht en verlangt dat de organisatie zich continu verbetert. Dat bij de invoering van Scrum de verwachte voordelen niet meteen gehaald worden is dan ook niet verrassend. Blijvend commitment van de leiding is dan ook onmisbaar om de invoering van Scrum tot een succes te maken.

Voor software ontwikkeling zijn ook de technische methoden van groot belang voor het voorkomen van 'technical debt'. Het team is vrij zijn methoden en tools te kiezen. De XP (eXtreme Programming) heeft hier veel te beiden.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul