Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

De integratie van Scrum en Prince2: productbeschrijvingen

Bij de integratie van Scrum en Prince2 kunnen enkele beschrijvingen vervallen, andere krijgen een gewijzigde inhoud.


De baselinemanagementproducten

 • A.1 Benefits Review Plan: onveranderd.
 • A.2 Business Case: onveranderd.
 • A.3 Communication Management Strategy: aangepast, de belangrijkste stakeholders worden standaard uitgenodigd voor de sprint review.
 • A.4 Configuration Management Strategy: aangepast, het team wordt verantwoordelijk voor het up-to-date zijn van de configuratie database na iedere sprint.
 • A.5 Plan: Het team plan wordt vervangen door de sprint backlog waar een plan voor de realisatie deel van uitmaakt.
 • A.6 Product description: wordt vervangen door user stories. Per sprint worden deze door het team vertaald naar tasks.
 • A.7 Project Brief: blijft.
 • A.8 PID (Project Initiation Documentation): blijft, met dit verschil dat niet wordt beloofd alles te realiseren voor het gevraagde budget maar dat het budget wordt aangewend om de waardevolste zaken eerst te realiseren inclusief onvoorzien. Meerwerk bestaat niet meer.
 • A.9 Quality Management Strategy: hierin wordt standaard de sprint review als beoordeling opgenomen.
 • A.10 Risk Management Strategy: alleen op hoofdlijnen bij multi team projecten, verder ingevuld door de Scrum aanpak om risico te vermijden.
 • A.11 Work Package: wordt vervangen door de sprint backlog.

Records, dynamisch vastgelegd in een tabel of database

 • B.1 Configuration Item Records: het team houdt de configuratie bij (bij software ontwikkeling in een source code management systeem).
 • B.2 Daily log: de Projectmanager (als aangesteld), de ScrumMaster en de ProjectOwner houden in een project Wiki of website bij waarom prioriteiten in de backlog zijn veranderd.
 • B.3 Issue Register: Hiervoor wordt een bij softwareontwikkeling een issue en bug tracking tool gebruikt en is voor iedere projectmedewerker toegankelijk.
 • B.4 Quality register: wordt niet gebruikt. Kwaliteitsdefecten worden door de Product Owner in de project backlog bijgeschreven en geprioteriseerd. Bugs worden door het team in een bug tracking systeem opgenomen.
 • B.5 Risk Register: onveranderd. Als er geen projectmanager is neemt de ScrumMaster de taak over om dit register bij te houden.

Nieuw: De Scrum master legt na iedere retrospective vast welke verbeterpunten het team heeft voorgedragen en welke zij heeft geselecteerd om de volgende sprint aan te pakken. Wie wat heeft voorgesteld doet niet ter zake. Wel is interessant welke punten op termijn terugkomen.

Rapporten

 • C.1 Checkpoint Report: komt te vervallen. In iedere sprint review demonstreert het team wat de voortgang is.
 • C.2 End Project Report: Alleen opstellen bij grotere projecten met een projectmanager.
 • C.3 End Stage Report: In de vorm van notulen of een video van de sprint review aan het eind van een fase.
 • C.4 Exception report: Afwijkingen dienen opgenomen te worden in de notulen van de sprint review aan het eind van een fase.
 • C.5 Highlight report: in de vorm van de notulen of een video van de sprint review waar de stuurgroep niet bij was.
 • C.6 Lessons Report: de ScrumMaster(s) houden een lijst bij van alle ingediende organisatorische belemmeringen (impediments), de impact daarvan en de oplossingen voorzover gerealiseerd. Ook oplossingen van het team zelf worden gedocumenteerd zodat daar in de toekomst gebruik van kan worden gemaakt. De ScrumMaster houdt standaard bij wat de productiviteit ('de velocity') van zijn team is.
 • C.7 Product Status Account: komt te vervallen. De sprint review biedt voldoende, en meer informatie.

Omdat de stuurgroepleden veel intensiver bij de voortgang van de werkzaamheden van de teams zijn betrokken kan de administratieve last van Prince2 worden verminderd. Een goede vastlegging van wat is afgesproken bij de sprint reviews vervangt een deel van de formele rapportage van de projectmanager.

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul