Agile Informatie Technologie

en hoe Scrum toe te passen

Conway's law

Ook grote organisaties als de ING zien in dat een Agile aanpak met Scrum de weg is om de competitie het hoofd te bieden. Feature teams worden verantwoordelijk gemaakt voor een functioneel onderdeel van de totale ICT infrastructuur van de onderneming.


Een organisatieverandering waarin hele afdelingen worden gesplitst in Scrum teams met een eigen verantwoordelijkheid voor een deel van de totaaloplossing is al geen gemakkelijke opgave. Wat het management gemakkelijk over het hoofd ziet is dat de structuur van de bestaande ICT oplossing is gevormd volgens Conway's law. De modulariteit van de oplossing is zich gaan voegen naar de afdelingsgrenzen zoals die bestond voor de herstructurering. Na de vorming van de Scrum teams ligt er een enorme opgave om de vaak monolithische oplossing op te knippen naar de verantwoordelijkheden van de teams. Vooralsnog zijn de teams tot elkaar veroordeeld om samen een refactoring programma te realiseren om de software op te delen in onafhankelijke modules met goed gedefinieerde interfaces. Vaak zal blijken dat dit betekent dat de software opnieuw moet worden opgezet.

Conway's law luidt als volgt:
"Any organization that designs a system (defined more broadly here than just information systems) will inevitably produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure."

© 2006-2018 | Created by Erik Verheul